Motion 2018_059 Missionsinsatser i församlingar med hög invandring och utanförskapsområden

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet