Beslut §138 Redovisningsregler för gåvor och bidrag inom Svenska kyrkan

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet