Anförande §157 Demokratifrågor

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet

Skrivelser från kyrkomötet