Anförande §070 Golv och tak för kyrkoavgiften

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet