Anförande §025 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2018-2020

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet