Läronämndens yttrande 2017_03y Behovsstyrda tjänster i Svenska kyrkan

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet