Motion 2017_082 Utred indirekta val

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet

Skrivelser från kyrkomötet