Motion 2017_080 Svenska kyrkan som kulturbärare

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet