Motion 2017_039 Svenska kyrkans demokrati

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet

Skrivelser från kyrkomötet