Beslut §089 Kyrkomedlemmens möjlighet att välja egen präst vid kyrkliga handlingar

Beslut §089 Kyrkomedlemmens möjlighet att välja egen präst vid kyrkliga handlingar

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet