KmSkr 2016:08 Kyrkomedlemmens möjlighet att välja egen präst vid kyrkliga handlingar

KmSkr 2016:08 Kyrkomedlemmens möjlighet att välja egen präst vid kyrkliga handlingar

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet