Läronämndens yttrande 2016:02y Officiell översättning av Bibeln för barn

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet