Läronämndens yttrande 2016:01y Ceremoni för dem som blivit medlemmar i Svenska kyrkan

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet