Motion 2016:069 En kyrka grundad på nådens tecken, inte maktens redskap

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet