Motion 2016:025 Uppföljning av uppmaningarna i Kairos Palestina-dokumentet

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet