Motion 2016:012 Tillägg till kyrkoordningen om volontärkonsekvensanalys

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet