Motion 2016:011 Tillägg till kyrkoordningen om betydelsen av volontärskap

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet