KsSkr 2016:06 Gemensamt ansvar - fastigheter, kyrkor och utjämningssystem

kyrkostyrelsens skrivelser till kyrkomötet 2016

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet