KsSkr 2016:05 Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan

kyrkostyrelsens skrivelser till kyrkomötet 2016

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet