Ovansjö-Järbo pastorat

Vill med ledorden Närvaro, Öppenhet och Hopp vara en mötesplats, växtplats och rastplats med Kristus i centrum.

Gudstjänst

Gudstjänstinformation, andakter och bön.

Kalender

För gudstjänster, konserter, verksamheter och alla mötesplatser i Ovansjö-Järbo pastorat

Kontakt/Om oss

Kontaktuppgifter, personal, våra kyrkor och mer information om oss.

Händer i pastoratet

Sommarkvällar i Hammarby kapell

Under fyra onsdagskvällar kl. 19.30 blir det musik och andakt i fina Hammarby kapell..

Ett gammalt gravkors i sten med mossa på.

GRAVRÄTTSINNEHAVARE SÖKES

Vi söker gravrättsinnehavare/anhöriga till följande gravar på Järbo kyrkogård. Om du inte är anhörig kanske du ändå känner till någon av dessa och kan förmedla kontakt.

Ett gammalt gravkors i sten med mossa på.

GRAVRÄTTSINNEHAVARE SÖKES

Vi söker gravrättsinnehavare/anhöriga till följande gravar på Ovansjö kyrkogård. Om du inte är anhörig kanske du ändå känner till någon av dessa och kan förmedla kontakt.

Någon spelar kyrkorgel.

Kantor 100% sökes

Kom och arbeta med oss vi söker en kantor på 100 % tillsvidareanställning

Någon kör en rullstolsburen person längs grusgången mot kyrkan.

Renovering av grusgångarna på Ovansjö kyrkogård

Arbetet påbörjas vecka 21. Nivåskillnader mellan grusgångar och gräsmatta som på vissa ställen är över 10 cm kommer att justeras och gångarna kommer att bli mer lättskötta. Då det finns närmare 4 km grusgångar på kyrkogården kommer arbetet att pågå under flera veckor. Hälsningar personalen på Kyrkogårdsförvaltningen

Kom och möt oss utomhus i sommar

Två föräldrar gungar med sin bebis i en lekpark.

Kyrkan på lekplatsen

Kom och möt oss på lekplatser på olika platser i pastoratet. Medtag eget fika och något att sitta på. Vi tar med saker för utelek och lite material för skapande. 

En pojke badar med cyklop i en bassäng.

Kyrkan på badet

Vi finns på Storviksbadet och baden i Hålldammen och Åshammar!

Mötesplatser för Barn, Unga och Familj

Konfirmation

Vad är viktigt för dig? Vad tänker du på? Vem bryr sig? Du är inte ensam att fundera över livet! Tillsammans med dig funderar vi över dessa och andra frågor under din konfirmationstid. Du är välkommen vare sig du tror eller tvivlar. Tillsammans med andra får du upptäcka och uppleva, lära och leka.

Ett barn visar glatt upp en bit ljusblå lera som hen jobbat med.

Öppen barnverksamhet

Här finns mötesplats för lek och samtal för vuxen med barn 0-5 år. Ingen föranmälan, ni deltar den tid som passar er under öppettiderna. Verksamheten är kostnadsfri.

Barn & Ungdom

Svenska kyrkans nutid är barnen och ungdomarna, här finns särskild plats för dig som är ung, välkommen!

Nyheter

Handlingsplan för en klimatvänlig utomhusmiljö - med rik biologisk mångfald

Svenska kyrkan har ett mål att nå klimatneutralitet till år 2030, ”färdplan för klimatet”. För att nå målet behöver vi alla ta vårt ansvar i omställningsarbetet. På kyrkogårdsförvaltningen i Ovansjö-Järbo pastorat ser vi över miljö- och klimatpåverkan i vår verksamhet.

Nyheter

Här samlar vi alla nyheter så du kan läsa de när det passar dig!