Foto: Albin Hillert /Ikon

Ovansjö-Järbo pastorat

Vill med ledorden Närvaro, Öppenhet och Hopp vara en mötesplats, växtplats och rastplats med Kristus i centrum.

Covid-19: information. Uppdaterad 2020-12-11

Information från Svenska kyrkan på nationell nivå

Information: Begravningar

Nyheter från Ovansjö-Järbo pastorat, nationell nivå och Svenska kyrkans internationella arbete - ACT

Här visas alla gudstjänster, konserter och andra evenemang under de kommande veckorna. Tryck på respektive dag för att se aktuella händelser den dagen.