Ovansjö-Järbo pastorat

Prata med oss

Kontakt

Ovansjö-Järbo pastorat Besöksadress: Ovansjövägen 232, 81240 KUNGSGÅRDEN Telefon: +46(290)37015 E-post till Ovansjö-Järbo pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Minneslund

Ovansjö och Järbo kyrkogårdar


Minneslunden är ett område inom kyrkogården där askan efter den avlidne nedsätts anonymt. Till skillnad från gravplatser för kistor eller urnor är minneslunden en gemensam gravplats. Du kan välja gravsättning i Ovansjö eller Järbo kyrkogårdars minneslund. Gravsättning sker endast under sommarhalvåret, och då utan närvaro av anhöriga. Efter gravsättningen underrättas de anhöriga. Egen plantering, gravsten eller namn på den avlidne får inte förekomma i minneslunden. Däremot får du sätta snittblommor och placera ljus på särskilt anvisad plats. Du kan inte på något sätt påverka var i minneslunden askan nedsätts, eller vilka andra som får gravsättas där. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötsel och underhåll av minneslunden Att ta upp askan efter en avliden är helt uteslutet från både praktisk och etisk synpunkt. Besök gärna minneslunden innan du definitivt bestämmer dig. Lagen tillåter nämligen att askan efter en avliden får förvaras i upp till ett år utan gravsättning.