Foto: Gustav Allard

Minneslund

Ovansjö och Järbo kyrkogårdar

Minneslunden är ett område inom kyrkogården där askan efter den avlidne nedsätts anonymt. Till skillnad från gravplatser för kistor eller urnor är minneslunden en gemensam gravplats. Du kan välja gravsättning i Ovansjö eller Järbo kyrkogårdars minneslund. Gravsättning sker endast under sommarhalvåret, och då utan närvaro av anhöriga. Efter gravsättningen underrättas de anhöriga. Egen plantering, gravsten eller namn på den avlidne får inte förekomma i minneslunden. Däremot får du sätta snittblommor och placera ljus på särskilt anvisad plats. Du kan inte på något sätt påverka var i minneslunden askan nedsätts, eller vilka andra som får gravsättas där. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötsel och underhåll av minneslunden. Besök gärna minneslunden innan du definitivt bestämmer dig. Lagen tillåter nämligen att askan efter en avliden får förvaras i upp till ett år utan gravsättning.