Foto: Lennart Pettersson

Järbo kyrka

Järbovägen 986, 811 71 Järbo

Händer i Järbo

Gudstjänster, konserter, träffar och mycket mer!

Klicka här för att se mer!

Underhållsmålning av Järbo kyrka

Kyrkan målades om senaste gången 2005 då kyrkan skrapades trären och målades i den ursprungliga färgsättningen. Det som sker nu är mer av en underhållsmålning som är tänkt att ske med jämna mellanrum för att hålla fasad, fönster och dörrar i gott skick.

Järbo kyrka

I mitten av 1800-talet tröttnade Järboborna på att ha så lång väg till sockenkyrkan i Ovansjö (13 km från Järbo kyrka). Då påbörjades byggandet av ett kapell, som togs i bruk 1856.
En präst från Ovansjö höll gudstjänst där var tredje söndag till dess Järbo fick en egen präst. På nyåret 1860 anställdes en kapellpredikant, Alfred Steinmetz, som också var skollärare.

Kapellet fungerade som skollokal och det var under skoltid den 1 mars 1860, som taket rasade in, på grund av snötyngden.
En av skolpojkarna med efternamnet Nord sprang bestört hem i tron att den yttersta dagen var kommen och berättade om förödelsen.
”Hä ä slut nu Mor, sa Nord när kyrkan rasa” blev senare ett talesätt i bygden.

Byggandet av en ny kyrka påbörjades genast och redan 1:a advent samma år hölls den första gudstjänsten där. Kyrkan kan då inte ha bestått av så mycket mer än ytterväggar och tak.
Helt färdig blev den först 2 år senare och den 17 juni 1863 invigdes den. Det som fattades då var yttre brädklädning, orgel och kyrkklockor.

Orgeln byggdes 1865 och först 1880 fick man riktiga kyrkklockor i kyrktornet. Innan dess använde man trianglar som var upphängda i stolpar utanför kyrkan. En hammare till dessa finns fortfarande kvar.

1870 fick Järbo sin första kyrkoherde och blev ett eget pastorat.

1878 utökades kyrkogården, varvid Tjäders torp monterades ner och flyttades till nuvarande Tjöders. Vid den tiden bodde där en skomakare vid namn Hjälm. Han fick 100 kr för att han flyttade.
Efter honom kallade man platsen, där torpet stod och sedermera hela kyrkogården för ”Pliggbacken”. Uttalanden om att snart hamna på Pliggbacken, betydde i Järbo att man inte trodde sig ha så lång tid kvar att leva. 

1894 fick man värme i kyrkan. Vid restaureringar som gjorts under åren har kyrkans interiör ändrats något.
Vid den första, 1905, höjdes korgolvet för att rymma värmekammaren till centralvärmen, som installerades.
Orgelläktaren utvidgades och kyrkbänkarna flyttades, så att man fick sidogångar.

På påskdagen 1914 hölls en ljusinvigningsfest, eftersom man fått elektrisk belysning detta år.

1949 sattes det första tornuret upp efter en insamling bland församlingsborna.

Vid restaureringen 1953 fick kyrkan i stort sett sitt nuvarande utseende.
Ett nytt värmesystem installerades, taket över predikstolen sänktes och båda trapporna till läktaren inne i kyrkorummet försvann.

I mitten av1990-talet byggdes en ny trappa av säkerhetsskäl.

Altartavlan ”Påskmorgon” av Olle Hjortzberg sattes upp där tidigare de färgade fönster, som numera pryder dopkapellet satt.

På altaret, där det nu står ett glaskors, fanns tidigare ett träkors med en törnekrona.

Flera trädekorationer och målningar försvann, till många Järbobors förtret.  Försvann, gjorde även en av de fyra kristallkronor, som skänkts av brukspatron Petre i Hammarby. När han fick kungabesök tog han helt sonika tillbaka en.
Det kan vara samma krona, som kom tillbaka till Järbo kyrka långt senare, skänkt av Ecke Hedbergs dotter, Stina Hendriki.
I så fall hade den förmodligen, för att räddas undan en konkurs, tagit vägen om Kungsfors herrgård, där Stinas farfar var förvaltare.

1974 sprängdes kyrkans kassaskåp i mening att ta kyrksilvret, utan att lyckas, men 1989 var det någon eller några som lyckades och sedan dess är kyrksilvret borta.
Det mesta av det stulna har ersatts med nytt likvärdigt så långt det varit möjligt.

Detta var några årtal, fakta och talesätt angående Järbo kyrka.

Hur ser Järbo kyrka ut på insidan?