Personal

Kontaktuppgifter till personal på Ovansjö-Järbo pastorat

Vet du inte vem du ska kontakta, har du en allmän fråga eller vill du boka dop, vigsel eller begravning? Kontakta FörsamlingsexpeditionTel. 0290-370 15

Präster

Carin Zetterberg

Carin Zetterberg

Ovansjö-Järbo pastorat

Kyrkoherde

Anders Sjöberg

Ovansjö-Järbo pastorat

Präst

Mikael Wistrand

Mikael Wistrand

Ovansjö-Järbo pastorat

Präst - komminister

Diakoni

Bente Calundann-Petersen

Bente Calundann-Petersen

Ovansjö-Järbo pastorat

Diakoniassistent

Susanne Karlsson

Susanne Karlsson

Ovansjö-Järbo pastorat

Diakon - chef för diakoni, barn- & ungdomsverksamhet

Eva Olsson

Eva Olsson

Ovansjö-Järbo pastorat

Diakoni assistent

Carolina Thorell

Carolina Thorell

Ovansjö-Järbo pastorat

Diakon

Musiker

Linda Hansson

Linda Hansson

Ovansjö-Järbo pastorat

Kantor

Liselott Hessler

Liselott Hessler

Ovansjö-Järbo pastorat

Musikterapeut

Åsa  Åberg

Åsa Åberg

Ovansjö-Järbo pastorat

Kantor

Birgitta Hamberg

Birgitta Hamberg

Ovansjö-Järbo pastorat

Kantor

Församlingsvärdinna/Husmor

Rigmor Olsson

Rigmor Olsson

Ovansjö-Järbo pastorat

Församlingsvärdinna

Barn och ungdom

Cecilia Arlewigh

Ovansjö-Järbo pastorat

Assistent i barn- och ungdomsarbete

Liselott Hessler

Liselott Hessler

Ovansjö-Järbo pastorat

Musikterapeut

Mattias Larsson

Mattias Larsson

Ovansjö-Järbo pastorat

Församlingspedagog

Maria  Malmqvist

Maria Malmqvist

Ovansjö-Järbo pastorat

Assistent i barn- och ungdomsarbete

Anette Sikström

Anette Sikström

Ovansjö-Järbo pastorat

Kyrkovaktmästare, Assistent i barn- och ungdomsarbete

Kristina Wikblom

Kristina Wikblom

Ovansjö-Järbo pastorat

Assistent i barn- och ungdomsarbete

Kyrkvaktmästare

Ingela  Bergkvist

Ingela Bergkvist

Ovansjö-Järbo pastorat

Kyrkovaktmästare

Robert Hedström

Robert Hedström

Ovansjö-Järbo pastorat

Kyrkvaktktmästare

Anna-Karin  Johansson

Anna-Karin Johansson

Ovansjö-Järbo pastorat

Kyrkovaktmästare

Karin Johansson

Karin Johansson

Ovansjö-Järbo pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Karin Johansson

Vikarie till 10 januari

Anette Sikström

Anette Sikström

Ovansjö-Järbo pastorat

Kyrkovaktmästare, Assistent i barn- och ungdomsarbete

Mats Sundberg

Mats Sundberg

Ovansjö-Järbo pastorat

Kyrkovaktmästare

Raul Wiberg

Raul Wiberg

Ovansjö-Järbo pastorat

Kyrkovaktmästare

Administrativ personal

Gustav Allard

Gustav Allard

Ovansjö-Järbo pastorat

Kommunikatör

Siw Hillman

Siw Hillman

Ovansjö-Järbo pastorat

Kanslist

Anna Sköld

Anna Sköld

Ovansjö-Järbo pastorat

Kamrer

Kyrkogårdspersonal 

Kyrkogårdsexpedition, telefontid: måndag-fredag kl. 11.00- 12.30
Tel. 0290-375 81

Inga-Maj Lundgren Björk

Inga-Maj Lundgren Björk

Ovansjö-Järbo pastorat

Fastighetschef, Kyrkogårdsassistent

Robert Hedström

Robert Hedström

Ovansjö-Järbo pastorat

Kyrkvaktktmästare

Mer om Robert Hedström

Tills vidare hänvisas till Inga-Maj Lundgren-Björk

Magnus Linnarsson

Magnus Linnarsson

Ovansjö-Järbo pastorat

Fastighetsskötare

Mikael Högberg

Mikael Högberg

Ovansjö-Järbo pastorat

Kyrkogårdsarbetare

Mobil: 072-506 78 38

Tobias Löfgren

Tobias Löfgren

Ovansjö-Järbo pastorat

Kyrkogårdsarbetare

Kim Sjölin

Ovansjö-Järbo pastorat

Kyrkogårdsarbetare och kyrkvaktmästare

Dataskyddsombud 

Kenneth Öbrink

Ovansjö-Järbo pastorat

Dataskyddsombud

Mer om Kenneth Öbrink

GSC Data