Foto: Lennart Pettersson

Stensätrakyrkan

Sandstensvägen 45, 811 52 Sandviken Tel: 026-21 91 28

Händer i Stensätrakyrkan

Gudstjänster, konserter, träffar och mycket mer!

Klicka här för att se mer!

Mångas bön, engagemang och arbete ligger bakom det resultat vi ser i Stensätrakyrkan idag.

Hur det en gång började!
År 1908 bildades "De Ungas förbund", (DUF), i Sätra. Det var en missionsförening med EFS som grundare. DUF stod öppen för både äldre och unga. Det fanns varken en övre eller undre åldersgräns.

Man höll till i Sätra gamla skola och i det gamla mejeriet. Verksamheten bestod av bön, söndagsskola, barn och juniorarbete, syförening och bibelstunder. Regelbundet samlade man pengar för att bygga EFS Missionshus i Sätra. Resande predikanter höll ofta samlingar.
Påsken 1939 invigdes EFS Missionshus på Ristbacksvägen. Här fanns nu en bred verksamhet av gudstjänster, symöten, juniorer och söndagsskola mm. Många frivilliga ledare var engagerade i arbetet.

År 1954 byggdes Sätra prästgård. Här hade nu Ovansjö församling sin verksamhet med gudstjänster, syförening, konfirmander, barn och ungdomsarbete.

År 1971 etablerades ett praktiskt samarbete mellan Ovansjö församling och EFS. EFS-predikanten blev tjänstebiträde i församlingen.

År 1977 antogs ett samarbetsavtal mellan Ovansjö församling och EFS som reglerade arbetet. EFS Missonsföreningar i Sätra och Sandviken slogs då samman.
 
Kyrkan i Stensätra byggdes 1979. Det första spadtaget togs i maj och den 15 december samma år invigdes kyrkan av dåvarande ärkebiskopen Olof Sundby.
Kyrkan ritades av byggnadsingenjör Börje Norman.
Kostnaden för bygget uppgick till omkring 2 miljoner kronor. 

Byggnaden är på ca 700 kvm och rymmer förutom kyrksalen även en bystuga samt rum för barn och ungdomsverksamhet.
I källaren finns det en gillestuga, arkiv, bandyrum, kuddrum och lekhall.
Kyrksalen har plats för drygt 100 personer men om så behövs kan man öppna skjutdörrarna in till bystugan och få plats för många fler.

Altartavlan är gjord av textilkonstnären Anna Åkerberg från Sandviken. Motivet är de fyra elementen, jord - hav - himmel - sol. Texten är, "Härlig är Guds himmel".

Kyrkans orgel är byggd i Umeå och är en elektronisk piporgel som kom till kyrkan ett år efter invigningen.

Klockstapeln som finns i anslutning till kyrkan, byggdes och invigdes år 1990.

Ljusbäraren är ett smidesarbete av smeden Kjell Hasselgren från Storvik. Den togs i bruk våren 1997.  

Den 1 juli 1996 överläts byggnaden till Ovansjö och Järbo församlingars pastorat. Verksamheten i Stensätrakyrkan bedrivs av EFS Missionsförening i samarbete med Ovansjö och Järbo församlingars pastorat.