Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Diakoni

Diakoni är Svenska kyrkans sociala verksamhet. Att värna varje människas rätt att leva ett värdigt liv.

Kyrkan vill vara en mötesplats där alla skall känna sig välkomna, oavsett, ålder, bakgrund, social tillhörighet och nationalitet.

Vi kommer i kontakt med människor som har det svårt.
Det kan vara stöd i sorg, hjälp vid missbruk och sociala problem. 

Susanne Karlsson

Susanne Karlsson

Ovansjö-Järbo pastorat

Diakon - chef för diakoni, barn- & ungdomsverksamhet

Carolina Thorell

Carolina Thorell

Ovansjö-Järbo pastorat

Diakon

Bente Calundann-Petersen

Bente Calundann-Petersen

Ovansjö-Järbo pastorat

Diakoniassistent

Mer om Bente Calundann-Petersen

Alla ärenden hänvisas till diakon Susanne Karlsson.