Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Diakoni är Svenska kyrkans sociala verksamhet. Att värna varje människas rätt att leva ett värdigt liv.

Kyrkan vill vara en mötesplats där alla skall känna sig välkomna, oavsett, ålder, bakgrund, social tillhörighet och nationalitet.

Vi kommer i kontakt med människor som har det svårt.
Det kan vara stöd i sorg, hjälp vid missbruk och sociala problem. 

Bente Calundann-Petersen

Bente Calundann-Petersen

Ovansjö-Järbo pastorat

Diakoniassistent