Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Diakoni

Diakoni är Svenska kyrkans sociala verksamhet. Att värna varje människas rätt att leva ett värdigt liv.

Kyrkan vill vara en mötesplats där alla skall känna sig välkomna, oavsett, ålder, bakgrund, social tillhörighet och nationalitet.

Vi kommer i kontakt med människor som har det svårt.
Det kan vara stöd i sorg, hjälp vid missbruk och sociala problem. 

Verksamheter

En kvinna promenerar på en stig i skogen.

Livsstegen

12 steg till inre hälsa. Livsstegen är ett program för inre hälsa utvecklat av prästen och författaren Olle Carlsson. Programmet inspirerat av Bibeln, Anonyma Alkoholister, KBT, behandlingsvärlden och Katarina församling på Söder i Stockholm.

En mörk liten stig i skogen.

Livsstegen - Öppen grupp

Välkommen du som har gått Livsstegen minst en gång, eller har erfarenhet av andra 12-stegprogram, och vill fortsätta hålla stegen aktuella i ditt liv.

En grupp människor vandrar längs en stig genom skogen.

Pilgrimsvandring

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Samtidigt stillar du din nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken, och inom dig?

Närbild på knoppar på en kvist.

I Själ och Hjärta

Vill Du ha tid för stillhet? Att vila och andas? Vi bjuder in till en stilla stund, där ditt inre jag, får möjlighet till återhämtning, eftertanke och påfyllnad, med hjälp av musik och stillhet. Välkommen!

Söndagsro - Meditation

Välkommen att bara vara och nå din inre ro. Du vägleds in i avslappning och sitter sedan en stund i stillhet i Järbo kyrka.

Nätnärvaro

Vi fortsätter att växa och satsar ännu mer på diakoni, nu med ökad närvaro på nätet.

Mer om diakoni

Diakoner samtalar med kvinna.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Präst och man fikar och pratar på ett kafé

Prata med präst eller diakon

När livet är svårt kan du höra av dig till Svenska kyrkan och be att få prata med en präst eller en diakon. Det är kostnadsfritt och du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Diakon samtalar med kvinna som ligger på en säng.

200 starka berättelser om diakoni

Vad gör en diakon? I projektet Diakoni och välfärd har cirka 200 människor berättat om Svenska kyrkans sociala arbete. Här kan du ta del av ett par av berättelserna.

Ekonomiskt stöd i Ovansjö-Järbo pastorat

I Ovansjö-Järbo pastorat kan du som behöver söka ekonomiskt stöd från Blomsterfonden. Ekonomiskt stöd från Blomsterfonden ges som komplement till övriga samhällets stödinsatser.

 • Susanne Karlsson

  Susanne Karlsson

  Ovansjö-Järbo pastorat

  Diakon - chef för diakoni, barn- & ungdomsverksamhet

  Mer om Susanne Karlsson

  Ny e-post från 2022.03.01. Susanne.Karlsson4@svenskakyrkan.se