Foto: Kristin Lidell /Ikon

Korallerna

Korallerna är en blandad vuxenkör där alla är varmt välkomna. Tisdagar kl. 18.30-20.30 Planerat startdatum 8 feb i Storviks kyrka. Nya och gamla medlemmar är VARMT VÄLKOMNA!

Korallerna är en blandad vuxenkör där alla är varmt välkomna.
Tisdagar kl. 18.30-20.30
Planerat startdatum 8 feb i Storviks kyrka.
Körledare: Åsa Åberg, mobil: 072-506 78 25

Nya och gamla medlemmar är VARMT VÄLKOMNA!

Kör i Järbo och Storvik fd "Storviks o Järbo kyrkas kör"

Körledare