Kyrkor och lokaler

Ovansjö kyrka, Ovansjö kapell, Järbo kyrka, Stensätrakyrkan, Storviks kyrka, Hammarby kapell

Öppen kyrka

Ovansjö kyrka, Storviks kyrka och Järbo kyrka.

Hammarby kapell

Hammarby kapell från 1865 ligger vackert i det natursköna Gästrike-Hammarby. Över kapellets entré finner du en snickarglädje som är väl värd att beskådas.

För mer information om Hammarby kapell, klicka här

Järbo kyrka

Järbo kyrka invigdes 17 juni 1863. Kyrkan består av ett treskeppigt långhus med korsarmar i norr och söder. Den är uppförd i timmer med utvändig beklädnad av liggande fasspont. Bredvid kyrkan finns en kyrkogård.

För mer information om Järbo kyrka, klicka här

Ovansjö kyrka

Ovansjö kyrka från 1760 ligger i Kungsgården. Vissa delar i kyrkan är från 1200-talet. Här finns också en kyrkogård.

För mer information om Ovansjö kyrka, klicka här

Stensätrakyrkan

Stensätrakyrkan Kyrkan i Stensätra byggdes 1979 och är en samarbetskyrka mellan Ovansjö församling och EFS Missionsförening.

För mer information om Stensätrakyrkan, klicka här

Storviks kyrka

Storviks kyrka invigdes 1960. Byggnaden, som är ritad av arkitekt Johan Thomé, präglas av medveten återhållsamhet.

För mer information om Storviks kyrka, klicka här

Lokalförsörjningsplan - för en hållbar framtid

Kyrkans långa historia innebär att många byggnader finns på orter med få invånare. Det gör att många byggnader har ett lågt utnyttjande och behöver anpassas för nuvarande och framtida verksamheter. Det är här som lokalförsörjningsplanen kommer in, som ett redskap för pastorat och församlingar att utifrån församlingsinstruktionen, ekonomin och andra styrande förutsättningar, överväga sitt fastighetsinnehav och behov av åtgärder.