Foto: Pixabay

Blomsterfonden

i Ovansjö-Järbo

Ekonomiskt stöd i Ovansjö-Järbo pastorat

I Ovansjö-Järbo pastorat kan du som behöver söka ekonomiskt stöd från Blomsterfonden. Ekonomiskt stöd från Blomsterfonden ges som komplement till övriga samhällets stödinsatser.

Pengar från minnesgåvor, kollekter, insamlingar och enskilda gåvor till vår blomsterfond omvandlas varje år till hjälp och stöd för ensamma och behövande. Bland annat i form av blommor vid högtidsdagar för pastoratets äldre. Under året möjliggör det även tillfälliga stödinsatser och uppmuntran till människor i akuta behov.

Bidrag kan skänkas via bankgiro: 5997-7553 eller swish 123 466 47 69
Ange att Din gåva avser Blomsterfonden i Ovansjö-Järbo. 
Vi är mycket tacksamma för alla gåvor till vår blomsterfond. 

Har du flera frågor? kontakta församlings expedetionen : 0290-370 15

Minnesblad. Följ dessa steg för att skicka ett minnesblad. Vid frågor ring församlingsexpeditionen på 0290-370 15

minnesblad exempel