Foto: Pixabay

Blomsterfonden

i Ovansjö-Järbo

Pengar från minnesgåvor, kollekter, insamlingar och enskilda gåvor till vår blomsterfond omvandlas varje år till hjälp och stöd för ensamma och behövande. Bland annat i form av blommor vid högtidsdagar för pastoratets äldre. Under året möjliggör det även tillfälliga stödinsatser och uppmuntran till människor i akuta behov.

Bidrag kan skänkas via bankgiro: 5997-7553 eller swish 123 466 47 69
Ange att Din gåva avser Blomsterfonden i Ovansjö-Järbo. 
Vi är mycket tacksamma för alla gåvor till vår blomsterfond. 

Har du flera frågor? kontakta församlings expedetionen : 0290-370 15

Minnesblad. Följ dessa steg för att skicka ett minnesblad. Vid frågor ring församlingsexpeditionen på 0290-370 15

minnesblad exempel