Ovansjö-Järbo pastorat

Prata med oss

Kontakt

Ovansjö-Järbo pastorat Besöksadress: Ovansjövägen 232, 81240 KUNGSGÅRDEN Telefon: +46(290)37015 E-post till Ovansjö-Järbo pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige väljs av pastoratets kyrkotillhöriga invånare i kyrkovalet och är högst beslutande organ i pastoratet.


Nuvarande mandatperiod 2014-2017

Kyrkorådet kan i sin tur välja utskott och vi har ett arbetsutskott i Ovansjö-Järbo pastorat där ordförande är Inger Elisson Wigö.

Kyrkorådet består av 11 st + 4 ersättare. Pastoratets styrelse ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförd.
Kyrkoherden är alltid med som ledamot.
Ordförande: Inger Elisson Wigö och vice ordförande Marie Fredstadius.

Kyrkofullmäktige består av 25 st ledamöter och har minst två sammanträden per år som är offentliga.
Ordförande: Marie Frestadius och vice ordförande Marianne Berglund

Kyrkofullmäktige väljer ett kyrkoråd som är pastoratets styrelse och 
de väljer två församlingsråd (se fliken Församlingsråd).