Några vita blommor växer i diket vid åkern. Längre bort syns några vindkraftverk.
Foto: Nille Leander /Ikon

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige väljs av pastoratets kyrkotillhöriga invånare i kyrkovalet och är högst beslutande organ i pastoratet.

Nuvarande mandatperiod: 2022-2025

Kyrkorådet består av 11 st + 6 ersättare. Pastoratets styrelse ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförd.
Kyrkoherden är alltid med som ledamot.
Ordförande: Linda Pettersson Lind och vice ordförande Marie Frestadius.

Kyrkofullmäktige består av 25 st ledamöter och har minst två sammanträden per år som är offentliga.
Ordförande: Stefan Wigö och vice ordförande Karin Lindqvist.

Kyrkofullmäktige väljer ett kyrkoråd som är pastoratets styrelse och 
de väljer två församlingsråd (se fliken Församlingsråd).

Kontaktuppgifter:
Linda Pettersson Lind 073-084 65 38
Marie Frestadius 070-218 31 14
Stefan Wigö 070-770 53 31
Karin Lindqvist 070-342 35 28

Aktuellt från Ovansjö-Järbo pastorat

Protokoll kyrkorådet 2021-12-15

Publicerad:

Klicka här för att hämta en PDF med protokollet.

Protokoll nyvalda kyrkofullmäktige 2021-12-16

Publicerad:

Klicka här för att hämta en PDF med protokollet.