Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Ovansjö-Järbo pastorat Besöks- och postadress: Ovansjövägen 232, 81240 KUNGSGÅRDEN Telefon: +46(290)37015 E-post till Ovansjö-Järbo pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige väljs av pastoratets kyrkotillhöriga invånare i kyrkovalet och är högst beslutande organ i pastoratet.

Nuvarande mandatperiod 2018-2021

Kyrkorådet består av 11 st + 6 ersättare. Pastoratets styrelse ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförd.
Kyrkoherden är alltid med som ledamot.
Ordförande: Marie Frestadius och vice ordförande Inger Elisson Wigö.

Kyrkorådet kan i sin tur välja utskott och vi har ett arbetsutskott i Ovansjö-Järbo pastorat där Marie Frestadius är ordförande.

Kyrkofullmäktige består av 25 st ledamöter och har minst två sammanträden per år som är offentliga.
Ordförande: Stefan Wigö och vice ordförande Marianne Berglund

Kyrkofullmäktige väljer ett kyrkoråd som är pastoratets styrelse och 
de väljer två församlingsråd (se fliken Församlingsråd).

Kontaktuppgifter:
Marie Frestadius 070-218 31 14
Inger Elisson Wigö 076-555 51 74
Stefan Wigö 070-770 53 31
Marianne Berglund 073-028 20 88