Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige väljs av pastoratets kyrkotillhöriga invånare i kyrkovalet och är högst beslutande organ i pastoratet.

Nuvarande mandatperiod 2018-2021

Kyrkorådet består av 11 st + 6 ersättare. Pastoratets styrelse ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförd.
Kyrkoherden är alltid med som ledamot.
Ordförande: Marie Frestadius och vice ordförande Inger Elisson Wigö.

Kyrkorådet kan i sin tur välja utskott och vi har ett arbetsutskott i Ovansjö-Järbo pastorat där Marie Frestadius är ordförande.

Kyrkofullmäktige består av 25 st ledamöter och har minst två sammanträden per år som är offentliga.
Ordförande: Stefan Wigö och vice ordförande Marianne Berglund

Kyrkofullmäktige väljer ett kyrkoråd som är pastoratets styrelse och 
de väljer två församlingsråd (se fliken Församlingsråd).

Kontaktuppgifter:
Marie Frestadius 070-218 31 14
Inger Elisson Wigö 076-555 51 74
Stefan Wigö 070-770 53 31
Marianne Berglund 073-028 20 88