Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och Ungdom

Svenska kyrkans nutid är barnen och ungdomarna, här finns särskild plats för dig som är ung, välkommen!

Det är vi som jobbar med barn och ungdom! 

Cecilia Arlewigh

Ovansjö-Järbo pastorat

Assistent i barn- och ungdomsarbete

Liselott Hessler

Liselott Hessler

Ovansjö-Järbo pastorat

Musikterapeut

Susanne Karlsson

Susanne Karlsson

Ovansjö-Järbo pastorat

Diakon - chef för diakoni, barn- & ungdomsverksamhet

Mattias Larsson

Mattias Larsson

Ovansjö-Järbo pastorat

Församlingspedadog

Maria  Malmqvist

Maria Malmqvist

Ovansjö-Järbo pastorat

Assistent i barn- och ungdomsarbete

Eva Olsson

Eva Olsson

Ovansjö-Järbo pastorat

Assistent i barn- och ungdomsarbete

Anette Sikström

Anette Sikström

Ovansjö-Järbo pastorat

Kyrkovaktmästare, Assistent i barn- och ungdomsarbete

Kristina Wikblom

Kristina Wikblom

Ovansjö-Järbo pastorat

Assistent i barn- och ungdomsarbete