Foto: Maria Eriksson

Ovansjö kapell

Ovansjövägen 232, 812 40 Kungsgården Exp: 0290-370 15