Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogårdsexpedition

Telefontid: Mån-fre kl. 11- 12.30 Tel. 0290-375 81

Kyrkogårdschef

Kyrkogårdschefen har ett övergripande ansvar för begravnings- och serviceverksamheten vilket innebär ett budget- och arbetsmiljöansvar för samtlig personal inom kyrkogårdsförvaltning, vaktmästeri och fastigheter. Lämna din ansökan redan idag!

Läs mer och lämna ansökan

Kyrkogårds och fastighetschef Inga-Maj Lundgren-Björk står till förfogande för frågor kring gravar, gravskötsel och gravregister.

e-post: i-m.lundgren-bjork@svenskakyrkan.se 

Kyrkogårdsexpedition Tel. 0290-375 81

Öppettider

  • Måndag kl. 11.00-12.30 
  • Tisdag kl. 11.00-12.30 
  • Onsdag kl. 11.00-12.30 
  • Torsdag kl. 11.00-12.30 
  • Fredag kl. 11.00-12.30 

Gravrättsinnehavare

Vi fortsätter arbetet med att komplettera i våra dataregister och ni kanske upptäcker en grön skylt på någon gravplats.
Vi saknar gravrättsinnehavare i våra register och vill därför att ni tar kontakt med oss så att vi kan komplettera i vårt kyrkogårdsregister.
Skriv upp gravplatsens nummer som finns noterat på skylten (eller ta med skylten hem) och tag kontakt med oss på det telefonnummer som finns noterat på skylten.

Omvårdnad av gravplats

Till gravplatsinnehavarens skyldigheter hör att hela gravplatsen skall skötas och hållas i värdigt skick.
En gravsten som riskerar att välta är en fara för besökare. Om den ligger nedlagd kan det vara vi som arbetar här på kyrkogården som lagt ned den för att undvika skador.
Gravrättsinnehavaren ansvarar för att rätta till gravsten för att undvika skador.
Det kan vara bra att känna till att riktning av gravvård ingår i grundskötsel om ni tecknar ett gravskötselavtal.

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravskötsel i olika former till er gravplats.
Om ni önskar mer information, kontakta oss på
Kyrkogårdsförvaltningen så sänder vi över en broschyr.

Begravningsombud:
Lars Holst 072-540 49 53
e-post: lars.holst@sandviken.se