Foto: Gustav Allard

Begravning & Kyrkogård

Här hittar du information om: Begravning, Ovansjö kyrkogård och Järbo kyrkogård, Gravplats och Gravskötsel.

Information till besökare på våra kyrkogårdar

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel och underhåll delas mellan gravrättsinnehavaren och Ovansjö-Järbo pastorat. Pastoratet ansvarar för de allmänna ytorna som underhåll av grusgångar, snöröjning och skötsel av gräsmattor, häckar och träd mm. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar att hålla sin grav i ett säkert och värdigt skick. Som gravrättsinnehavare kan du låta församlingen sköta gravskötseln mot en avgift.

Gravskötsel innebär att vi klipper gräset på graven varje vecka under maj-oktober. Vi sköter vattningen och rensar planteringsytan ett flertal gånger under säsongen. Vi vår- och höststädar, kantskär, plockar bort skräp, marschaller, engångsljus samt blommor som vissnat. För gravplatser inom ram eller häck ingår dessutom att vi krattar gruset och klipper häcken. För beställning av gravskötsel, blommor och andra kyrkogårdsarbeten ring: kyrkogårdsexpeditionen: 0290-375 81

Några saker att tänka på:

 • Redskap som tillhandahålls av församlingen ska ställas tillbaka efter användandet.
  Det är inte tillåtet att förvara privata redskap på kyrkogården. Inför vintern plockas
  redskap, vattenkannor och vaser in av kyrkogårdspersonalen.
 • Använd inte vaser eller burkar av glas. Detta på grund av skaderisken för både människor och djur. Man får heller inte förvara sin vas till exempel bakom gravstenen eller i någon intilliggande häck. Plastblommor och tygblommor, är inte tillåtet på kyrkogården.
 • Efter beslut från kyrkogårdsnämnden kommer blommor som vissnat enbart att plockas från gravar som sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

För en miljövänlig kyrkogård, välj naturliga material och levande växter.
När du köper till kyrkogården välj:

 • Miljövänliga stommaterial till kransar.
 • Band och rosetter i naturliga material.
 • Endast levande växter.
 • Krukor i miljövänliga material.

Med vänliga hälsningar,
Personalen på kyrkogården.

Gravrättsinnehavare

Vi fortsätter arbetet med att komplettera i våra dataregister och ni kanske upptäcker en grön skylt på någon gravplats. Vi saknar gravrättsinnehavare i våra register och vill därför att ni tar kontakt med oss så att vi kan komplettera i vårt kyrkogårdsregister. Skriv upp gravplatsens nummer som finns noterat på skylten (eller ta med skylten hem) och tag kontakt med oss på det telefonnummer som finns noterat på skylten.

Omvårdnad av gravplats

Till gravplatsinnehavarens skyldigheter hör att hela gravplatsen skall skötas och hållas i värdigt skick. En gravsten som riskerar att välta är en fara för besökare. Om den ligger nedlagd kan det vara vi som arbetar här på kyrkogården som lagt ned den för att undvika skador. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att rätta till gravsten för att undvika skador. Det kan vara bra att känna till att riktning av gravvård ingår i grundskötsel om ni tecknar ett gravskötselavtal.

Kontakt

Kyrkogårdsexpedition: tel. 0290-375 81
e-post: ovansjo.jarbo.kyrkogardar@svenskakyrkan.se 

Telefontider

 • Tisdag kl. 13.00-15.00
 • Onsdag kl. 10.00-12.00
 • Torsdag kl. 10.00-12.00

Begravningsombud

Lars Holst 
Telefon: 026-25 59 56
Mobil: 070-533 55 89
e-post: lars.holst@sandviken.se

Gravstenar läggs ned av säkerhetsskäl

Begravningsplatser är för många människor viktiga platser. Det ska vara säkert att besöka och arbeta på kyrkogården. En dåligt förankrad gravsten kan vara en säkerhetsrisk.

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Gravplats

Ovansjö och Järbo kyrkogårdar

Minneslund

Ovansjö och Järbo kyrkogårdar

Ängel på en gravsten

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar på olika platser i Sverige.

SÖKES: bärare till vårt bärarlag

Är du dagledig i veckorna, har en god fysik och vill tjäna en extra slant? Då kanske du är intresserad av att vara bärare i vårt bärarlag?