Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsråd

Påverka och utveckla församlingslivet i din församling

DU BEHÖVS - DU GÖR SKILLNAD

Välkommen till Nomineringsmöte!

Det är vi som tillsammans bygger gemenskapen och livet i kyrkan och i vår byggd. Så nu söker vi just dig! Inte för att du har stor vana eller sitter på en massa viktiga styreleuppdrag i övrigt, utan för att du är du och en viktig del av vår gemensamma kyrka.

I församlingsrådet får du vara med och påverka på den mest lokala nivån. Det kräver inte en massa förkunskap och innebär inte ett tungt administrativt ansvar. Här behövs du med engagemang för det lokala, så att vår byggd får fortsätta vara levande. Så kom, gör din röst hörd och nominera dig själv eller någon du vet är intresserad till att sitta med i något av våra Församlingsråd!

Ovansjö församling - Söndagen den 8 september kl 11.00 i Ovansjö kyrka

Järbo församling - Söndagen den 22 september kl 16.00 i Järbo kyrka

Vi börjar med gudstjänst och efter det börjar nomineringsmötet.

Ordförande i Järbo församling: Karin Lindkvist

Ordförande i Ovansjö församling: Marianne Berglund

Hur kommer man med i församlingsrådet?

De två församlingsråden utses av kyrkofullmäktige i Ovansjö-Järbo pastorat. Innan kyrkofullmäktige fattar beslut hålls ett församlingsmöte i varje församling. Församlingsmötet är ett tillfälle för alla som känner engagemang och intresse för församlingslivet (gudstjänst, diakoni, undervisning och mission) att lyfta fram personer som man skulle vilja ha med i sitt församlingsråd, det vill säga i den församling där man känner sig ”hemma”.
Vid församlingsmötet är det fritt att nominera kandidater som man bedömer som lämpliga. Man bör naturligtvis tillfråga den man vill nominera. Varje kandidat ska sedan fylla i en blankett med personliga uppgifter. Du kan också nominera dig själv.
Lista över de kandidater som lyfts fram av församlingsmötet överlämnas sedan till kyrkofullmäktige för beslut.

Nomineringsblanketten finns att hämta på expeditionen eller vid nomineringsmötet. Mandatperioden är två år och därefter sker ett nytt val.

Folkbokföringsadressen spelar ingen roll, man väljer själv vilket församlingsråd man önskar engagera sig i.

Valbar till församlingsråd?

· Bosatt inom Ovansjö-Järbo pastorat

· Fyllt 18 år

· Döpt

· Medlem i Svenska kyrkan

Varför engagera sig?

Att vara engagerad i ett församlingsråd kan vara ett bra sätt att påverka och utveckla församlingslivet i den kyrka och församling där man redan är aktiv och engagerad. Att vara med i samtalet om församlingens uppgifter är ett bra sätt att upptäcka mer av den rikedom och mångfald som finns i församlingens verksamhet.

Vad gör ett församlingsråd?

Församlingsråden ger möjlighet till engagemang, reflektion och en lokal anpassning av församlingens verksamhet. Exempel på frågor som råden kommer att arbeta med är;

· Vilka ska vara kyrkvärdar?

· Till vilka ändamål ska vi ta upp kollekter?

· Hur vill vi utveckla gudstjänstlivet i vår kyrka?

Det här gör församlingsråden enligt kyrkoordningen (KO):

  • Församlingsrådet har, gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde, ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.
  • Beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst förutom högmässa.
  • Deltar i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet.
  • Utser kyrkvärdar.
  • Utser den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier.
  • Beslutar om upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst.
  • Beslutar om församlingskollekter.
  • Godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet.