Församlingsråd

Påverka och utveckla församlingslivet i din församling.

Ordförande i Järbo församlingsråd: Lena Ingemarsdotter, tel. 073-962 22 60 

Ordförande i Ovansjö församlingsråd: Birgitta Gustafsson, tel. 070-352 17 25

Hur kommer man med i församlingsrådet?

De två församlingsråden utses av kyrkofullmäktige i Ovansjö-Järbo pastorat. Innan kyrkofullmäktige fattar beslut hålls ett församlingsmöte i varje församling. Församlingsmötet är ett tillfälle för alla som känner engagemang och intresse för församlingslivet (gudstjänst, diakoni, undervisning och mission) att lyfta fram personer som man skulle vilja ha med i sitt församlingsråd, det vill säga i den församling där man känner sig ”hemma”.
Vid församlingsmötet är det fritt att nominera kandidater som man bedömer som lämpliga. Man bör naturligtvis tillfråga den man vill nominera. Varje kandidat ska sedan fylla i en blankett med personliga uppgifter. Du kan också nominera dig själv.
Lista över de kandidater som lyfts fram av församlingsmötet överlämnas sedan till kyrkofullmäktige för beslut.

Nomineringsblanketten

Nomineringsblanketten finns att ladda ner här online. Du kan sen skriva ut den och fylla i den i lugn och ro hemma. (Tryck på den här länken för att ladda ner blanketten.)

Har du inte möjlighet att skriva ut en blankett hemma kan du fylla i en på plats den 17 oktober. För dig som inte kan komma och lämna eller fylla i din blankett den 17 oktober gäller att du kan lämna den i brevlådan vid församlingsgården i Järbo eller i brevlådan vid Birgittagården men då senast lördag 16 oktober kl. 18 så att de kommer med till söndagens nomineringsmöten i respektive kyrka.   

Mandatperioden är fyra år och därefter sker ett nytt val.

Folkbokföringsadressen spelar ingen roll, man väljer själv vilket församlingsråd man önskar engagera sig i.

Valbar till församlingsråd?

· Bosatt inom Ovansjö-Järbo pastorat

· Fyllt 18 år

· Döpt

· Medlem i Svenska kyrkan

Varför engagera sig?

Att vara engagerad i ett församlingsråd kan vara ett bra sätt att påverka och utveckla församlingslivet i den kyrka och församling där man redan är aktiv och engagerad. Att vara med i samtalet om församlingens uppgifter är ett bra sätt att upptäcka mer av den rikedom och mångfald som finns i församlingens verksamhet.

Vad gör ett församlingsråd?

Församlingsråden ger möjlighet till engagemang, reflektion och en lokal anpassning av församlingens verksamhet. Exempel på frågor som råden kommer att arbeta med är;

· Vilka ska vara kyrkvärdar?

· Till vilka ändamål ska vi ta upp kollekter?

· Hur vill vi utveckla gudstjänstlivet i vår kyrka?

Det här gör församlingsråden enligt kyrkoordningen (KO):

  • Församlingsrådet har, gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde, ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.
  • Beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst förutom högmässa.
  • Deltar i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet.
  • Utser kyrkvärdar.
  • Utser den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier.
  • Beslutar om upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst.
  • Beslutar om församlingskollekter.
  • Godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet.