Foto: Lennart Pettersson

Gravplats

Ovansjö och Järbo kyrkogårdar

Du väljer inom anvisat område en gravplats på Ovansjö kyrkogård eller Järbo kyrkogård. Gravsättning sker året om. Anhöriga har rätt att närvara. Du har rätt till egen plantering och gravsten med namnet på den avlidne. Du har gravrätt och avgör därmed vem eller vilka som får jordas på gravplatsen. Du ansvarar för skötseln av gravplatsen och för underhållet av gravstenen. Mot en fastställd avgift kan du dock överlåta skötseln till kyrkogårdsförvaltning. 

Ängel på en gravsten

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar på olika platser i Sverige.