Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Ovansjö-Järbo pastorat Besöks- och postadress: Ovansjövägen 232, 81240 KUNGSGÅRDEN Telefon: +46(290)37015 E-post till Ovansjö-Järbo pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravplats

Ovansjö och Järbo kyrkogårdar

Du väljer inom anvisat område en gravplats på Ovansjö kyrkogård eller Järbo kyrkogård. Gravsättning sker året om. Anhöriga har rätt att närvara. Du har rätt till egen plantering och gravsten med namnet på den avlidne. Du har gravrätt och avgör därmed vem eller vilka som får jordas på gravplatsen. Du ansvarar för skötseln av gravplatsen och för underhållet av gravstenen. Mot en fastställd avgift kan du dock överlåta skötseln till kyrkogårdsförvaltning. Om synnerliga skäl föreligger får aska och stoft efter en avliden flyttas.