ACT - Svenska kyrkan Internationellt arbete

Svenska kyrkan i Ovansjö-Järbo församlingar är en del av den världsvida kyrkan. Alla som vill kan vara med och förändra världen – och tillsammans blir vi starkare!

Vi lever alla under samma himmel

Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Läs mer

Internationellt arbete i Ovansjö-järbo pastorat

Svenska kyrkan i Ovansjö-Järbo församlingar är en del av den världsvida kyrkan. Alla som vill kan vara med och förändra världen – och tillsammans blir vi starkare!

Är du nyfiken och vill veta mer? Välkommen med i Ovansjö-Järbo pastorats internationella grupp. Med gemensamma krafter driver vi olika evenemang för att höja medvetenheten om Svenska kyrkans internationella arbete och för att samla in pengar till ACT och medmänniskor världen över. Vi möts en gång i månaden på lite olika platser i våra församlingar. Du deltar i den omfattning du själv väljer.
Varmt välkommen med ditt engagemang i denna viktiga verksamhet!

Ledare Inger Wigö
E-post
: inger.elisson.wigo@gmail.com
Telefon: 076-5555174

Samordnare: Bente Calundann-Petersen
E-post: bente.calundann-petersen@svenskakyrkan.se 
Telefon: 072-506 78 42

svenska kyrkans Internationella arbete

Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid gemenskap. Vi tror på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation. Vi ser varje människa som helig, med ett okränkbart människovärde. Vi ser människor som rättighetsbärare, inte behövande objekt. Detta präglar allt vårt arbete: vi vill stärka människors egen förmåga och möjlighet att förändra.

 

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Act Svenska kyrkans är en del av ACT-alliansen som består av över 150 och trosbaserade biståndsorganisationer över hela världen. 

Act Svenska kyrkan finansieras genom medlemsavgiften till Svenska kyrkan, insamlade kollekter från församlingar och stift, gåvor och testamenten från enskilda och bidrag från statliga och globala givare som Sida och EU.

Läs mer om ACT Svenska kyrkan på deras webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/act 

 

Svenska kyrkan i utlandet

Du som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning bor i ett annat land - välkommen till Svenska kyrkan i utlandet!

Svenska kyrkan i utlandet har församlingar på omkring 40 orter runt om i världen. Dessutom besöker svenska präster regelbundet ytterligare ett 100-tal platser utöver världen.

Uppdraget för Svenska kyrkans församlingar utomlands är detsamma som för en församling i Sverige. Här firas gudstjänst, förrättas dop och vigsel, det erbjuds samtal samt pågår barn- och ungdomsverksamhet. Många svenskar sjunger också i utlandskyrkans körer.  

Läs mer om SKUT Svenska kyrkan i utlandet på deras webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/iutlandet 

Presentation ACT Alliance (engelsk text) 

Blogg: Act Svenska kyrkan

Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.