ACT - Svenska kyrkan Internationellt arbete

DET HÄR GÖR VI Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds,eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

VAR MED I ARBETET FÖR EN BÄTTRE VÄRLD!

Vill du ge människor som lever i utsatthet förutsättningar och verktyg att själva förändra sina liv och sina samhällen? Var med i arbetet för en bättre värld!
Tillsammans blir vi starkare!

I Ovansjö Järbo pastorat finns ett internationellt arbete dit Du är varmt välkommen att vara med och planera och genomföra viktiga insatser.
Vill du vara med? Du binder dig inte till en längre period, utan kan anmäla dig som intresserad och hoppa in vid olika tillfällen. 

Internationellt arbete

Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid gemenskap. Vi tror på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation. Vi ser varje människa som helig, med ett okränkbart människovärde. Vi ser människor som rättighetsbärare, inte behövande objekt. Detta präglar allt vårt arbete: vi vill stärka människors egen förmåga och möjlighet att förändra.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen som består av över 143 och trobaserade biståndsorganisationer över hela världen. Kyrkostyrelsen är vårt högsta beslutande organ.Vid kyrkokansliet i Uppsala finns internationella avdelningen. Runt om i Sverige finns basen för vårt arbete; engagerade i stift och församlingar.

Vill du veta mer? besök Internationellt arbeteshemsida!

Presentation ACT Alliance (engelsk text)