Järbo: Barn- och ungdom

Information om Öppen barnverksamhet, Barngrupper. Anmälan till grupper.

FÖRSAMLINGSGÅRDEN I JÄRBO 

Miniorer
Ålder: åk 1-3
Tid: Torsdagar kl. 14.00-16.00
Ledare: Anette

Juniorer
Ålder: åk 4-5
Tid: Torsdagar kl. 15.00-16.45
Ledare: Cecilia 

__________

Barnet/Ungdomen:

__________

Vårdnadshavare 1

__________

Vårdnadshavare 2 (valfritt):

__________

Kontakt