Viktoria kyrkan

Foto: Krister Eriksson

Viktoriakyrkan, kallas även Viktoriakapellet eller Guvertsfjälls kapell, är en kyrkobyggnad vid Överst-Juktan.

 Initiativet till kyrkan togs 1935 av ortsbor i Juktådalen under ledning av prästen i Ammarnäs, Göte Haglund. Platsen låg då sex mil från närmaste väg.
Sedan Guvertfjälls kapellförening bildats fick Göte Haglund i uppdrag att starta en insamling. Avgörande för projektet blev en enskild donation på 12 000 kronor från en anonym givare, som ställde villkoret att kyrkan på något sätt skulle erinra om den bortgångna drottningen Victoria.

I januari 1936 inleddes byggnationerna efter ritningar av Karl Martin Westerberg från Stockholm. Vid midsommar 1938 stod kyrkan klar och fick namnet Viktoriakyrkan. Domänverket skänkte både tomt och timmer på fot. Ett flyttbart sågverk och övrigt material fraktades till platsen med hästskjutsar på vinterisen eller sommartid med båt och till fots. Kyrkan uppfördes av en kapellförening, men tillhör sedan 1947 Sorsele församling.

Det visade sig senare att den anonyme donatorn varit drottningens livmedikus Axel Munthe. Området där Viktoriakyrkan ligger är idag klassat som riksintresse för kulturmiljövården.

Boka dop, vigsel eller begravning. Kyrkogårdsärenden, övriga frågor

Skapad: 2012-01-23 13:15:00

Malå-Sorsele pastorat

Sorsele församling
Strandvägen 43
92432 Sorsele
Telefon 0952-100 11
(mån-tor 9-12)
E-post

Malå församling
Kyrkogatan 3 
93070 Malå
Telefon 0953-10009
(mån-tor 9-12)
E-post
​Hemsida

 

//