Blå himmel med sol
Foto: Viktoria Dahlström

Andra trossamfund och religioner

Andra kristna trossamfund
Ett nära samarbete - med ömsesidig respekt och stor bredvillighet - förekommer med Filadelfia i Sorsele, Storvindelns fria församling och Betelförsamlingen i Gargnäs. I förekommande fall sker samarbete med andra församlingar i regionen.

Andra trosbekännare/religionsutövare
I en anda av öppenhet och lyhördhet söker Sorsele församling möta behov och ge stöd till andra trosbekännare vid kriser, dödsfall och sorg.
Begravningsplats för icke kristna trosbekännare anvisas i samverkan med Lycksele församling.

Lokala borgerliga förättningsmän/kvinnor
I förekommande fall sker samarbete med borgerliga förättningsmän/kvinnor.
Lokal utan kristna symboler kan anvisas vid behov.

Frågor angående person som icke är kyrkotillhörig men som i testamente/vitt arkiv har uttryckt särskilda önskemål kontakta kyrkoherde Erik Hugo Johansson, se uppgifter nedan.

Boka dop, vigsel, begravning och lokaler. Kyrkogårdsärenden, övriga frågor

Sorsele församling
Strandvägen 43
92432 Sorsele

Telefon 0952-100 11
(mån-tor 9-12)
E-post: