Blå himmel med sol
Foto: Viktoria Dahlström

Andra trossamfund och religioner

Andra kristna trossamfund
Ett nära samarbete - med ömsesidig respekt och stor bredvillighet - förekommer med Filadelfia i Sorsele, Storvindelns fria församling och Betelförsamlingen i Gargnäs. I förekommande fall sker samarbete med andra församlingar i regionen.

Andra trosbekännare/religionsutövare
I en anda av öppenhet och lyhördhet söker Sorsele församling möta behov och ge stöd till andra trosbekännare vid kriser, dödsfall och sorg.
Begravningsplats för icke kristna trosbekännare anvisas i samverkan med Lycksele församling.

Lokala borgerliga förättningsmän/kvinnor
I förekommande fall sker samarbete med borgerliga förättningsmän/kvinnor.
Lokal utan kristna symboler kan anvisas vid behov.

Frågor angående person som icke är kyrkotillhörig men som i testamente/vitt arkiv har uttryckt särskilda önskemål kontakta kyrkoherden.

Boka dop, vigsel, begravning och lokaler. Kyrkogårdsärenden, övriga frågor

Sorsele församling
Strandvägen 43
92432 Sorsele

Telefon 0952-100 11
(mån-tor 9-12)
E-post: