Ammarnäs kyrka på vintern
Foto: Sven-Bertil Grundström

Ammarnäs kyrka

Den nuvarande kyrkobyggnaden ersatte ett äldre kapell som hade uppförts i Ammarnäs 1858.

Material från det gamla kapellet återanvändes delvis i det nya. Det första kapellet hade tillkommit på begäran av de renskötande samerna i området, som dittills hade samlats till kyrkhelg i Gillesnuole kapell under sommaren.

I takt med att nybyggarna blivit fler kring Storvindeln hade emellertid renskötarna i ökande utsträckning börjat utnyttja sommarland belägna längre inåt, närmare norska gränsen. Det hade blivit alltmer opraktiskt att ta sig till Gillesnuole.

Det första kapellet i Ammarnäs beskrevs av pastorsadjunkten Hjalmar Alner som "en stor lada, timrad av grova stockar, utanpå rödfärgade, innantill utan färg. Mellan dem är mossa indiktad, men den lossnar här och där vid det ovanliga draget. Korväggen är lika naken och naturlig som de andra. Dock, en prydnad finnes.

Ammarnäs kyrka fotat från flygplan
Foto: Harro Lorenz

Konung Oscar II:s och Drottning Sofias porträtt (stålstick) hänga allvarliga och bleknade på ömse sidor av altaret. Altaret är ett vitmålat träbord. Det lilla fyrkantiga altarskranket är även vitmålat; utan kläder äro båda. Den bukiga, även vitmålade predikstolen är det enda föremål i kapellet, som det är använt någon liten konst och omsorg på.

Ammarnäs kyrka rymmer 180 sittplatser.

Boka dop, vigsel, begravning och lokaler. Kyrkogårdsärenden, övriga frågor

Sorsele församling
Strandvägen 43
92432 Sorsele

Telefon 0952-100 11
(mån-tor 9-12)
E-post: sorsele.forsamling@svenskakyrkan.se