Foto: jackmac34/pixabay

Så hanterar vi dina personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur Malå-Sorsele Pastorat hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Svenska kyrkan hanterar dina personuppgifter. Malå-Sorsele pastorat är personuppgiftsansvariga och ansvarar för att dina personuppgifter skyddas och hanteras enligt regelverket enligt GDPR och Svenska Kyrkans centrala policy, som du kan läsa mer om under länken här nedanför.

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig: Malå-Sorsele Pastorat, org.nr: 252002-8204, Adress: Kyrkogatan 3, 93931 Malå

Dataskyddsombud
Dataskyddsombudets roll är bland annat att kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument. Till dataskyddsombudet kan du vända dig för att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Dataskyddsombud i Malå-Sorsele pastorat är Agio System & Kompetens, dso@agio.se.  

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se

 

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här kan du läsa mer om Svenska Kyrkans policy i Data- och Personuppgiftsärenden