Foto: Elenor Jakobsson

Sorsele församlingsråd

Församlingsrådet är församlingsmedlemmarnas röst i att påverka kyrkolivet ock kyrkobyggnader i församlingen.

Vid frågor och egna tankar kontakta ordförande Sonja Edlund, präst Yvónne Steinwall eller en församlingsrådsledamot i din närhet.

Ordinarie
Sonja Edlund, Rågoliden - ordförande
Hjördis Ottosson, Ammarnäs
Maj Borg, Södra Blattnicksele
Helena Bjelkendal, Sorsele
Elisabet Lidström, Sorsele
Yvónne Steinwall, präst Sorsele

Ersättare
Helen Jonsson, Gargnäs
Sara Ajnnak, Gargnäs
Ann-Christine Persson, Ammarnäs
Ingemar Strömgren, Ammarnäs
Harriet Rådahl, Stensund
Ellen Ann Andersson, Ammarnäs

Sonja Edlund, Ordförande i Sorsele församlingsråd

Sonja Edlund, Ordförande i Sorsele församlingsråd

Svenska Kyrkan Sorsele

Yvónne  Steinwall

Yvónne Steinwall

Svenska Kyrkan Sorsele

Komminister

Boka dop, vigsel, begravning och lokaler. Kyrkogårdsärenden, övriga frågor

Sorsele församling
Strandvägen 43
92432 Sorsele

Telefon 0952-100 11
(mån-tor 9-12)
E-post: