Gud är kärleken
Foto: Ola Johansson

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.

De beslutar bland annat om församlingens mål och riktlinjer. Kyrkofullmäktige beslutar också om församlingens budget, kyrkoavgift, årsredovisningar och församlingsinstruktionen.

Ledamöter i Kyrkofullmäktige

Centerpartiet

Carina Selbrand
Eivor Eriksson
Gunilla Linder
Elisabeth Lidström
Roland Wermelin
Maj Borg
Inga ersättare

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Britt-Marie Sjöberg
Sonja Näsström
Sven-Erik Lindbom
Viveka Lindbom
Olle Öbrell
Ersättare:
Melker Sjöström
Jan Johansson
Ingemar Strömgren

Kyrkan över partierna - partipolitiskt obundet i Sorsele församling

Bror Valter Nilsson
Sonja Edlund
Karin Lindström
Robert Kunosson
Ersättare:
Anita Nilsson
Aina Jonsson

Boka dop, vigsel, begravning och lokaler. Kyrkogårdsärenden, övriga frågor

Sorsele församling
Strandvägen 43
92432 Sorsele

Telefon 0952-100 11
(mån-tor 9-12)
E-post: