Foto: jarmoluk /pixabay

Vardagsverksamhet

Varje vecka möts människor i olika åldrar i barngrupper, körer och gemenskapsträffar. Du är välkommen att vara med i de sammanhang som passar just dig!

Pilgrimsvandring

Under sommarmånaderna arrangerar vi pilgrimsvandringar på flera platser i församlingen. Välkommen att vandra med oss!

Gemenskapsgrupper

Precis som rubriken antyder presenteras här grupper som vill bidra till gemenskap under andra former än gudstjänst, sång och musik.

Pianoklaviatur

Musik och körer

I Sorsele församling har vi ett varierat musikutbud.

Konfirmation

Vad är viktigt för ett gott liv? Vem är jag och vem vill jag vara? När du är konfirmand finns möjlighet att fundera på sådant som vi kanske inte gör varje dag. Du får också ta reda på vad kristen tro handlar om.

Ideellt arbete i Svenska kyrkan Sorsele

Det finns alltid något du kan bidra med i Svenska kyrkans verksamhet. Du behövs!