Foto: Ylanite/Pixabay

Gemenskapsgrupper

Precis som rubriken antyder presenteras här grupper som vill bidra till gemenskap under andra former än gudstjänst, sång och musik.

Kaffesången

På onsdagar kl.13:30 finns det möjlighet för en liten sångstund.

Ideellt arbete i Svenska kyrkan Sorsele

Det finns alltid något du kan bidra med i Svenska kyrkans verksamhet. Du behövs!