Det röda församlingshemmet i Gillesnuole
Foto: Gabriella Eliasson

Gillesnoule församlingshem

Sittplatser för ca 60 personer.

Gillesnoule församlingshem används oftast bara när det är kyrkkaffe i samband med gudstjänst sommartid.

Tillgång till kaffekoppar, fat, skedar, grytor, kaffepannor, tvålågigt gasolkök, 2 öppenspisar, stolar och bord. OBS! Ingen el och ingen tillgång till vatten förutom i älven. Utedass.

Priser hyra Gillesnoule församlingshem:
Hyra för halvdag 350kr 
Hyra för heldag 550kr
Gratis vid dop

Lokalen ska städas efter användning.

 

Uteplats vid stranden
Foto: Gabriella Eliasson

Boka dop, vigsel, begravning och lokaler. Kyrkogårdsärenden, övriga frågor

Sorsele församling
Strandvägen 43
92432 Sorsele

Telefon 0952-100 11
(mån-tor 9-12)
E-post: