Sorsele kyrktorn
Foto: Ola Johansson

Kyrkorådet

Kyrkorådet brukar ibland beskrivas som församlingens styrelse.

Kyrkorådet har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, blir utförd.


Ordinarie ledamöter

Eivor Eriksson, ordförande
Carina Selbrand
Elisabet Lidström
Sonja Näsström
Britt-Marie Sjöberg, vice ordförande
Sonja Edlund
Erik Hugo Johansson, kyrkoherde

Ersättare:
Roland Wermelin
Gunilla Linder
Maj Borg
Melker Sjöström
Sven-Erik Lindbom
Aina Jonsson

Boka dop, vigsel, begravning och lokaler. Kyrkogårdsärenden, övriga frågor

Sorsele församling
Strandvägen 43
92432 Sorsele

Telefon 0952-100 11
(mån-tor 9-12)
E-post: