Pianoklaviatur
Foto: Alex & Martin IKON

Musik och körer

I Sorsele församling har vi ett varierat musikutbud.

 Vi samverkar med Sensus studieförbund kring  kulturarrangemang såsom konserter och olika träffpunkter. Studieförbundet arbetar med folkbildning och det livslånga lärandet som utgångspunkt. Läs mer om Sensus

Boka dop, vigsel, begravning och lokaler. Kyrkogårdsärenden, övriga frågor

Sorsele församling
Strandvägen 43
92432 Sorsele

Telefon 0952-100 11
(mån-tor 9-12)
E-post: