Foto: Ola Johansson

Sorsele Församling

Herre Jesus Kristus, du står här framför mig, du är också bakom mig, du är på min högra sida, du är på min vänstra sida, du är över mig, du är under mig, du omger mig på alla sidor, du bor i mitt hjärta, du genomtränger mig helt, och du älskar mig, Herre Jesus!

Vi är online...

Boka dop, vigsel, begravning och lokaler. Kyrkogårdsärenden, övriga frågor

Sorsele församling
Strandvägen 43
92432 Sorsele

Telefon 0952-100 11
(mån-tor 9-12)
E-post: 

Malå-Sorsele pastorat

Sorsele församling och Malå församling har sedan 2015-01-01 bildat ett gemensamt pastorat.

Länk till Malå församlings hemsida...