Svenska Kyrkan Sorsele

Restriktioner som gäller från 1 decembe

Malå-Sorsele pastorat följer restriktionerna som gäller från 1 december.

Vid våra gudstjänster ska alla som kommer till kyrkan tänka på att hålla avstånd till andra sällskap.

Vid konserter eller andra arrangemang som kan samla mer än 100 deltagare så gör vi en bedömning inför varje tillfälle utifrån vilka förutsättningar som råder. Antingen anvisas besökaren en plats med distans till andra sällskap eller så ska besökaren visa vaccinationspass vid entré. Vi kan också ta beslut om att ställa in något arrangemang.

Vilket som gäller vid dessa arrangemang kan vara olika och avgörs vid varje tillfälle utifrån de förutsättningar som råder.

Om du har frågor om hur vi hanterar restriktionerna är du välkommen att kontakta Fredrik Juul

0953-416 69 eller fredrik.juul@svenskakyrkan.se

Vi är online...

Boka dop, vigsel, begravning och lokaler. Kyrkogårdsärenden, övriga frågor

Sorsele församling
Strandvägen 43
92432 Sorsele

Telefon 0952-100 11
(mån-tor 9-12)
E-post: 

Malå-Sorsele pastorat

Sorsele församling och Malå församling har sedan 2015-01-01 bildat ett gemensamt pastorat.

Länk till Malå församlings hemsida...