Malå-Sorsele pastorat

Här finns information om kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden i pastoratet. Välkommen!

Lediga jobb

Malå-Sorsele pastorat söker fler medarbetare! Hör Fredrik berätta om hur det är att bo och jobba i Malå och Sorsele.

Pärmar i olika färger står på rad i hyllan.

Protokoll och dokument

Här kan du läsa protokoll, församlingsinstruktionen och andra dokument från pastoratet.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och beslutar i alla större frågor. Fullmäktige sammanträder två gånger per år. Här finns information om vilka personer som sitter i kyrkofullmäktige under mandatperioden 2022-2025.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och sammanträder ungefär sex gånger per år. Kyrkorådet är det organ som bereder alla ekonomiska och personella frågor för fullmäktige.

Sorsele församlingsråd

Församlingsrådet är församlingsmedlemmarnas röst i att påverka kyrkolivet ock kyrkobyggnader i församlingen.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur Malå-Sorsele Pastorat hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Någon sitter vid ett skrivbord bakom en datorskärm och knappar på ett tangentbord.

Information med anledning av IT-attacken

I november 2023 utsattes Svenska kyrkan för ett cyberangrepp vilket också innebar en personuppgiftsincident.

Pilgrimsvandra eller sträck på benen

Upplev sommarkyrkan