Malå-Sorsele pastorat

Här finns information om kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden i pastoratet. Välkommen!

En träklubba ligger på ett bord.

Kyrkofullmäktige sammanträder

Gargnäs församlingshem torsdag 25 maj 2023 kl 10.00.

Lediga jobb

Malå-Sorsele pastorat söker fler medarbetare! Hör Fredrik berätta om hur det är att bo och jobba i Malå och Sorsele.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och beslutar i alla större frågor. Fullmäktige sammanträder två gånger per år. Här finns information om vilka personer som sitter i kyrkofullmäktige under mandatperioden 2022-2025.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och sammanträder ungefär sex gånger per år. Kyrkorådet är det organ som bereder alla ekonomiska och personella frågor för fullmäktige.

Sorsele församlingsråd

Församlingsrådet är församlingsmedlemmarnas röst i att påverka kyrkolivet ock kyrkobyggnader i församlingen.

Pärmar i olika färger står på rad i hyllan.

Protokoll och dokument

Här kan du läsa protokoll, församlingsinstruktionen och andra dokument från pastoratet.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur Malå-Sorsele Pastorat hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.