Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoråd

Kyrkorådet är ett utskott ur fullmäktige och sammanträder ungefär en gång per månad under September till Maj. Kyrkorådet är det organ som bereder alla ekonomiska och personella frågor för fullmäktige.

Hela kyrkorådet samlat i Gargnäs, 2017-12-07. Fr.v. Sonja Edlund, Sören Blom, Britt-Marie Sjöberg, Stig Forsgren, Eivor Eriksson, Börje Nordqvist, Ove Stenlund, Erland Hällsten, Erik Hugo Johansson. Bild: Gabriella Eliasson

Ordinarie ledamöter och ersättare i Kyrkorådet mandatperioden 2018-01-01 till och med 2021-12-31

Ordinarie                                        Ersättare
Erik Hugo Johansson (kyrkoherde)

Ove Stenlund,(S) (Ordförande)    Börje Norqvist,(S)
Jeanette Hallin,(S)                          Sören Blom,(S)
Tage Karlsson,(S)                            Barbro Fjellner Olofsson,(S)
Sonja Näsström, (S)                        Britt-Marie Sjöberg, (S)       

  
Eivor Eriksson,(C)                           Carina Selbrand,(C)
Sonja Edlund,(C)                             Anna-Maria Gunnerhell, (OMSP)
Stig Forsgren,(OMSP)                   Jörgen Jonsson, (OMSP)